اعجاز تکنولوژی نانو در کشاورزی

نام محصول : اعجاز تکنولوژی نانو در بخش کشاورزی

معرفی محصول:

در حوزه کشاورزی ، تکنولوژی نانو اثرات شگرفی گذاشته با توجه به اینکه تخریب خاک و آب کشاورزی در اثر کاربرد کودهای شیمیایی و همچنین بحران کمبود آب ، فقط با تولید نانو کودها و سوپرجاذب ها امکان رفع این دو بحران ممکن خواهد شد

و باعنایت به اثرات بسیار مثبت نانو کودها و سوپرجاذب ها امکان مقایسه اقتصادی با کودهای شیمیایی اصولا وجود ندارد و منطقی نیست

برخی مزایا :

1- هیچ گونه افزودنی شیمیایی ندارند.

2- هیچ عارضه زیست محیطی ندارند

3- سرعت جذب نانو کود بیشتر از ورمی کامپوست و کودهای طبیعی می ­باشد.

4- مثل کودهای شیمیایی هدر رو نیستند.

5- افزایش مقدار محصول و افزایش وزن تک میوه

6- افزایش حداقل دو برابری در کیفیت محصولات (عناصر غذایی محصولات)

7- طعم و مزه محصولات تغذیه شده با نانو کود ارگانیک بسیار بهتر از محصولات مشابه دیگر می ­باشد.

8- افزایش دوره باردهی و مقاومت بوته­ ها به سرمای هوا می ­شود.

9-باعث مقاومت عالی در برابر آفات میشوند

اشتراک گذاری: