تولیدات نانو در بخش کشاورزی

نام محصول : تولیدات نانو در بخش کشاورزی

معرفی محصول:

تیوپ بزرگ جاذب گاز اتیلن

کیسه کوچک جاذب گاز اتیلن

کیسه کوچک جاذب رطوبت و بخار

کود کامل گرانوله – پلیمری و کند رها

کود کامل گرانوله – پلیمری و کند رها

محلول اکسیر سبز معادل HB101

پودر هورمون رشد ریشه بر پایه آلفا نفازولین استیک اسید

محلول ( هورمون ) تنظیم کننده رشد و…. بر پایه جبرلیک اسید 3

محلول نانو کلات آهن با بنیان پلی فنل ها

محلول نانو کلات مس با بنیان پلی فنل ها

محلول نانو کلات منیزیم با بنیان پلی فنل ها

محلول نانو کلات منگنز با بنیان پلی فنل ها

محلول نانو کلات کلسیم با بنیان پلی فنل ها

محلول نانو کلات کبالت با بنیان پلی فنل ها

محلول نانو کلات روی با بنیان پلی فنل ها
محلول نانو کلات روی با بنیان پلی فنل ها

محلول نانو کلات روی + منگنز

محلول نانو کلات کلسیم + بور

محلول نانو کلات روی + بور

محلول نانو کلات ازت

محلول نانو کلات فسفر

محلول نانو کلات چهار عنصری

محلول نانو کلات کمپلکس ( حاوی کلیه عناصر ماکرو و میکرو )

محلول زیستی باکتری ساز 1 ( احیاء کننده خاک )

کود جامد ( پودری ) کلاته شده آهن

کود جامد ( پودری ) کمپلکس کلاته شده کلیه عناصر ماکرو و میکرو

محلول آمینو کلات آهن

محلول آمینو کلات مس

محلول آمینو کلات منیزیم

محلول آمینو کلات منگنز

محلول آمینو کلات کلسیم

محلول آمینو کلات کبالت

محلول آمینو کلات روی

محلول آمینو کلات مولیبدن

محلول آمینو کلات روی + منگنز

محلول آمینو کلات مخلوط

محلول آمینو کلات کلسیم + بور

محلول آمینو کلات روی + بور

پودر برای ماندگاری و شادابی گل های شاخه بریده

پودر برای ماندگاری و شادابی گل های شاخه بریده

محلول تقویتی برای ماندگاری و شادابی گل های شاخه بریده

سوسپانسیون تقویتی بذر مال بر پایه نانو ذرات روی و افزودنیهای مجاز

سوسپانسیون تقویتی بذر مال بر پایه نانو ذرات کیتوسان و افزودنیهای مجاز

محلول ماکروالمنت ازت کریستالی

محلول ماکروالمنت پتاسیم

محلول آمینو کلات پتاسیم

محلول ماکرو المنت فسفر 60%

محلول آمینو کلات فسفر

محلول تغلیظ شده نانو سیلیس ( سیلیسیم خالص )

محلول میکروالمنت آهن

محلول میکروالمنت مس

محلول میکروالمنت منیزیم

محلول میکروالمنت منگنز

محلول میکروالمنت کلسیم

محلول میکروالمنت کبالت;

محلول میکروالمنت روی;

محلول میکروالمنت مولیبدن;

محلول تغلیظ شده میکروالمنت بور;

محلول مکمل باغی ( عناصر ماکرو + میکرو );

کود کامل زراعت ( عناصر ماکرو + میکرو )

محلول مخصوص چغندر قند;

محلول مخصوص پنبه;

محلول میکروالمنت های کلسیم + بور ;

محلول کامل مخصوص گلخانه و آبیاری قطره ای;

محلول میکروالمنت سولفور ( گوگرد ) 20%;

سوسپانسیون میکروالمنت سولفور ( گوگرد ) 80%

قرص تقویتی مخصوص گلدان و گیاهان آپارتمانی

کود جامد گرانوله 20*20*20 همراه با میکروالمنتها ( کند رها )

کود ژله ای و ارگانیک بیو کود ( بسته بندی بزرگ )

کود ژله ای و ارگانیک بیو کود ( بسته بندی کوچک)

کنستانتره ارگانیک کیتوسان ( با کاربردی چند گانه )

سوسپانسیون ژله ای اسید هیومیک + اسید فلوئیک

سوسپانسیون ژله ای نانو ذرات آهن با ظرفیت صفر

سوسپانسیون ژله ای نانو گرین ( با کاربردی چند گانه )

عصاره تغلیظ شده جلبک های دریائی

واکس و براق کننده میوه همراه با افزودنی های آنتی باکتری

محلول ضد یخ ( آنتی فریز ) و ضد سرما و تنشهای محیطی و …..

پوشش محافظتی سیلیکونی + افزودنی ها SMART COVER

محلول ارگانیک ضد شوری آب و خاک

محلول اصلاح کننده خاکهای شور و قلیایی بر پایه نمک کلسیم کربوسیلیک اسید

پودر ارگانیک اصلاح کننده خاکهای شور و قلیایی برپایه لیگنو سولفونات ها

بیو چار – پودر ارگانیک . فرآوری شده برای اصلاح خاکهای ضعیف و شور

پودر زئولیت فرآوری شده

پودر زئولیت اصلاح شده +پودر کلسیت + امولسیفایرطبیعی

زئولیت فرآوری شده + ترکیبات معدنی پخش کننده اشعه Far – Red

روغن امولسیون شونده بدون آب همراه با نانو ذرات آنتی باکتریال

آفت کش پلیمری کند رها همراه با نانو ذرات آنتی باکتریال و ……
آفت کش پلیمری کند رها همراه با نانو ذرات آنتی باکتریال و ……( بسته بندی کوچک )

محلول ضد عفونی کننده کشاورزی همراه با نانو ذرات آنتی باکتریال1 ( بو دار)

محلول ضد عفونی کننده کشاورزی همراه با نانو ذرات آنتی باکتریال2 ( بدون بو )

محلول ضد عفونی کننده کشاورزی برپایه نانو ذرات مس

اشتراک گذاری: