دیرگیر بتن

 دیرگیر بتن دبکو
معرفی محصول:
دیر گیر بتن ماده ای پودری شکل است که با تأثیر مستقیم روی هیدراسیون سیمان گیرش آن را حداقل به مدت یک ساعت به تعویق می اندازد. با استفاده از این ماده می توان بتن را در مسافتهای طولانی تر حمل نمود و پس از ریختن زمان بیشتری برای پرداخت نهانی سطح و انجام ظریف کاریهای لازم خواهد ماند. افزایش زمان گیرش باعث اتصال بهتر لایه های مختلف بتن که با فاصله زمانی ریخته می شوند شده و علاوه بر کاهش ترکهای سطحی موجب افزایش مقاومت آن نیز می شود.
موارد مصرف:
– بتن ریزی های حجیم مانند سدها
– مناطق گرم سیر جنوب ایران
– کلیه مواردی که احتیاج به افزایش زمان گیرش بتن باشد.
مزایا:
– کاهش حرارت هیدراسیون در بتن ریزی های حجیم
– جلوگیری از ایجاد ترک های سطحی
– کاهش اثرات جمع شدگی خمیری و حرارتی بتن

اشتراک گذاری: