رزین بی رنگ ضد جلبک

پوششی است بیرنگ برپایه حلال که با ایجاد لایه ای نامرئی روی سطوح (خصوصا روی رنگ استخری دبکو ) ، مانع  رشد و چسبیدن خزه و جلبک و مانع کثیف شدن  میشود
مقدار مصرف : یک لیتر برای حدود  ۷ متر مربع
روش مصرف : با قلم مو یا پیستوله
بسته بندی : ظروف  1-5-10-20 لیتری
واحد شمارش : لیتر
دسته بندی : رزین
حالت فیزیکی : مایع شفاف
تنوع رنگ : بیرنگ
سطح پوشش : یک کیلوگرم برای 7 متر مربع

اشتراک گذاری: