رنگ و رزین ضداسید نانو

این پوشش  (در رنگهای متنوع )  باقابلیت مقاومت بسیار عالی در برابر اسیدها و دیگر عوامل خورنده ، چسبندگی وسختی بالا ، مقاومت سایشی عالی ، باتشکیل فیلم  روی سطوح خاصیت غبارگریزی به سطح داده و بستگی به ضخامت فیلم تشکیل شده،مقاومت لازم دربرابر شوک های الکتریکی و حرارتی(تا هزار درجه سانتی گراد) ایجاد می نماید.
کاربردها:
پوشش هرنوع سطح که در معرض اسیدها و بازها و سایش و رطوبت و الکتریسیته باشد

روش اجرا:
1-سطح کار مورد نظر کاملا تمیز و عاری از مواد مزاحم از قبیل خاک،چربی و … گردد.
2-بند ها و محل های سست،کنده و تخلیه گردد.
3-مجددا پاکسازی و کاملا تمیز  گردد.
4-درز ها و بند ها یا خلل و فرج احتمالی به وسیله ی پودر ترمیم دبکوتسطیح گردد.
5-سطح کارکاملا یکنواخت گردد.

6- پوشش ضداسید  دبکو را حداقل  در دولایه که لایه اول ( ودرصورت نیاز لایه های بیشتر) به وسیله اسپری اجرا نمایید

خصوصیات مکانیکی:
-مقاومت فشاری حداقل kg/cm2 ASTM D695814
-مقاومت خمشی kg/cm2 ASTM D790414
-استحکام کششی kg/cm2
– ولتاژ شکست20000V به ازاء هر میلیمتر ضخامت روی سطح معدنی
خواص الکتریکی و حرارتی:
-مقاومت الکتریکی حجمی حداکثر  ohm.cm ISO 2882 10 3
-مقاومت الکتریکی سطحی حداکثر ohm ISO 2882 10-10
-ثابت دی الکتریک حداکثر –ASTM D150
-مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T ) حداکثر C ASTM D648 50
بسته بندی : سطل  6 کیلویی    واحد شمارش : کیلوگرم
دسته بندی : رنگ            حالت فیزیکی : خمیری       تنوع رنگ : متنوع
سطح پوشش : یک کیلوگرم برای ۲ متر مربع

اشتراک گذاری: