زودگیر بتن

 زودگیر بتن دبکو

زودگیر بتن با اجزاء سیمان وارد واکنش شیمیایی شده و با سرعت بخشیدن به هیدراتاسیون سیمان زمان گیرش بتن را به نصف کاهش می دهد.
موارد مصرف:

بتن ریزی در هوای سرد ، بتن ریزی های سریع داخل شهر و در حین کارو تولید سنگ مصنوعی
مزایا:
– کاهش زمان باز کردن قالبها
– بهره برداری سریعتر از سازه ها
– رسیدن به مقاومت اولیه قبل از نزول دما به زیر صفر درجه
روش و میزان مصرف:
به میزان 1 الی 3 درصد وزن سیمان مصرفی در حین ساخت بتن به آن اضافه نموده و به مدت 2 الی 3 دقیقه مخلوط نمائید.
حالت فیزیکی و رنگ : پودر سفید
استاندارد  :   ASTMC-494Type C

اشتراک گذاری: