ضد زنگ مومی

نام محصول : ضد زنگ مومی

معرفی محصول:

ضد زنگ مومی مایعی جهت حفاظت فلزات با عملکردی متفاوت از ضد زنگ های موجود به دلیل ویژگی های زیر ، آماده مصرف ، عاری از سرب و کبالت ، مقاوم در برابر رطوبت ،اسید قلیا وکلر

عملکرد :

حفاظت از خوردگی فلزات به روش مومیایی کردن

موم پرایمر (مومیایی فلزات)

معرفی اجمالی :

مایعی جهت حفاظت فلزات با عملکردی متفاوت از ضد زنگ های موجود به دلیل ویژگی های زیر ،

آماده مصرف ، عاری از سرب و کبالت ، مقاوم در برابر رطوبت ،اسیدها، قلیا وکلرها با عملکرد حفاظت از

خوردگی فلزات به روش مومیایی و ویژگی های منحصر به فرد :

1 -عدم نیازبه زیر سازی و سند بالست به دلیل خاصیت مومی

2-با نفوذ کنندگی فوق العاده تمام زنگها وپوسیدگی ها را در خود دفن میکند .

3-امکان جوشکاری فلز بعد از اعمال این ضد زنگ میسر میباشد

4-سطح پوشش ایده آل روی سطوح صاف )هر لیتر 15 متر مربع یعنی2برابر سایر ضد زنگ ها (

5-مقاومت شیمیایی : مقاوم در برابر رطوبت ،اسید، قلیا و انواع خورنده ها

6-مقاومت فیزیکی :تحمل خمش ،کشش ،ضربه خواری،انبساط وانقباض را دارد .

7-با کلیه مصالح ساختمانی سازگاری وچسبندگی دارد

 امتیازات موم پرایمر :

با بررسی اجمالی تاریخ صنایع در مبحث خوردگی متوجه موفقیت تحقیقات متخصصین در مسئله کنترل
خوردگی می شویم و در این توفیق موم پرایمر پدیده ای بود که به دالیل زیر مورد استفاده قرار گرفت :

1 -حذف مرحله زنگ زدایی :

برای اجرای کلیه پوشش دهنده ها باید زیر سازی الزم با حذف الیه اکسید شده انجام شود مثل
سندبالست و …… ولی برای اجرای موم پرایمر نیازی به زیر سازی نمی باشد.

2 -سهولت اجرا :

برای اجرای پرایمرها برخلاف اپوکسی ها و پلی اورتان ها و …. نیازی به نیروی متخصص نمی باشد و
یک کارگرساده نیز از عهده آن بر می اید.

3 -سطح پوشش بسیار بالا :

هر لیتر از پوشش دهنده های معمول در بازار حداکثر توان پوشش 8 متر مربع را دارند در حالی که موم
پرایمرها تا 15 متر مربع را پوشش می دهند و اینجاست که مقرون به صرفه بودن موم پرایمر جلوه می
کند.

4 -قابلیت نگهداری طولانی مدت :

موم پرایمر حتی در شرایط آب هوایی نا مساعد فساد ناپذیر است و در صورت بازماندن درب ظروف ، موم
پرایمر ته نشین نمی شود و رویه نمی بندد و حتی دو فاز هم نمی شود و امکان استفاده مجدد وجود دارد.

ویژگی ها :

1- عدم نیازبه زیر سازی و سند بلاست به دلیل خاصیت مومی

2- با نفوذ کنندگی فوق العاده تمام زنگها وپوسیدگی ها را در خود دفن میکند .

3- امکان جوشکار ی فلز بعد از اعمال این ضد زنگ میسر میباشد

4- سطح پوشش ایده آل روی سطوح صاف (هر لیتر 15 متر مربع یعنی2برابر سایر ضد زنگ ها )

5- مقاومت شیمیایی : مقاوم در برابر رطوبت ،اسید، قلیا و انواع خورنده ها

6- مقاومت فیزیکی :تحمل خمش ،کشش ،ضربه خواری،انبساط وانقباض را دارد .

7- با کلیه مصالح ساختمانی سازگاری وچسبندگی دارد

اشتراک گذاری: