عایق سرما و گرما و صدای کاهگلی
ملاتی خشک و کاملاً شبیه به کاهگل طبیعی ولی با خصوصیات عایق حرارتی و صدا و مقاوم در برابر رطوبت
کاربرد : همه سطوح خارجی و داخلی و سقف بعنوان نمای سنتی و حتی کف ساختمان
روش اجرا :