نانو چوب دبکوپاک

نانو چوب دبکوپاک
مقاوم سازی  چوب طبیعی در برابر آب ، آفتاب فشار ، سایش ، اسید و…

چوب  علیرغم قابلیت های زیاد( سبک ، دردسترس بودن بخصوص در روستا ، سازگاری با معماری سنتی و… ولی علیرغم در دسترس بودن ، در گذشته بدلیل  آسیب پذیر بودن در برابر آب و فرساینده ها  … کمتر مصرف شده است

نانو چوب در انواع مختلف  با قابلیت های زیاد و  نفوذ نفوذگر و پوششی ماندگار ، تمامی ضعف های چوب های  طبیعی در دسترس را برطرف کرده و  چوب را در برابر آفتاب و رطوبت محیط محافظت مینماید و پایداری چوب طبیعی را در محیط خارجی و حتی اسیدی و سایشی  از ترمووود نیز بیشتر میکند
همچنین درصورتی که چوب در محیط های آلوده به میکروب مانند مراکز درمانی به کار رود امکان ضدمیکروب کردن آن وجود دارد

اشتراک گذاری: