کنیتکس نانو دبکو

پوششی زیبا با چسبندگی بالا( عدم پوسته شدن و ترک خوردن ) و خاصیت  100%  ضدآب که میتواند بجای عایقها روی دیوار جانبی و نما اجرا شود .
بسته بندی : سطل ۱۰ و ۲۰  کیلویی
واحد شمارش : کیلوگرم
دسته بندی : رنگ
حالت فیزیکی : خمیری
سطح پوشش : یک کیلوگرم برای ۴ متر مربع

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری: