• تلفن: 09127606716
  • ایمیل: debco200[@]yahoo.com
  • ساعت کار: 08:00-17:00
جست و جو
Generic filters

راهکار محافظت با فناوریهای نانو

نام محصول : راهکار محافظت از سطوح و وسایل پزشکی با فناوریهای نانو

معرفی محصول:

الف -سطح کاشی یا سرامیک

1- : در راهروها و اتاقهای غیر حساس با میزان آلودگی پایین =اسپری نمودن محلول نانو آنتی باکتریال دبکو هر یک ماه یکبار

2 – : در نقاط حساس (اتاق های عمل و پانسمان و دیابت و …) = اعمال پوشش بی رنگ (وارنیش نانو آنتی باکتریال دبکو)

ب – سطح سرامیک کف

1 : در راهروها و اتاقهای غیر حساس با میزان آلودگی پایین =اسپری نمودن محلول نانو آنتی باکتریال دبکو هر 15 روز یکبار

2 – : در نقاط حساس (اتاق های عمل و پانسمان و دیابت و …) = اعمال پوشش بی رنگ ضدسایش (وارنیش نانو آنتی باکتریال دبکو) هر 6 ماه یکبار بعلاوه پاشش محلول نانو هر 15 روز یکبار

پ – سطوح گچی دیوار و سقف با دو روش

1 : اعمال رنگ عایق نانو آنتی باکتریال و سپس هر 6 ماه یکبار پاشش محلول نانو آنتی باکتریال دبکو
2 : پاشش محلول آنتی باکتریال و آب گریز کننده دبکو هر 3 ماه یکبار

ت -سطوح رنگ آمیزی شده در سه روش زیر :

1 : رنگ آمیزی مجدد با رنگ نانو آنتی باکتریال دبکو و پاشش محلول نانو آنتی باکتریال دبکو هر 3 ماه یکبار

2 : اعمال لاک نانو آنتی باکتریال و آب گریز و ضداسید دبکو و پاشش محلول نانو آنتی باکتریال دبکو هر سه ماه یکبار روی لاک

3 : پاشش محلول نانو آنتی باکتریال دبکو هر یک ماه یکبار

ث -سطوح فلزی مانند درب ، نرده و پنجره در سه روش پیشنهادی زیر :

1 : رنگ آمیزی بارنگ ضدسایش و نانو آنتی باکتریال دبکو برای یکبار و سپس پاشش نانو آنتی باکتریال دبکو هر سه ماه یکبار

2 : اگر فلزات رنگ شده و رنگ آنها زیبا و بدون ایراد است یک لایه پوشش بیرنگ ضدسایش و ضداسید نانو آنتی باکتریال دبکو مانند رنگ اعمال شود و سپس هر سه ماه یکبار محلول نانو آنتی باکتریال دبکو روی آن پاشیده شود

3- پاشش محلول نانو آنتی باکتریال دبکو هر یک ماه یکبار

ج -سطوح چوب و ام دی اف مانند درب ، نرده ، پیشخوان و … در روشهای پیشنهادی زیر :

1- در ابتدا اعمال لاک بیرنگ نانو (آنتی باکتریال و ضداسید و ضدسایش ) و سپس پاشش محلول نانو آنتی باکتریال دبکو هر سه ماه یکبار

2- پاشش نانو آنتی باکتریال و آب گریز F دبکو هر دو ماه یکبار

چ -سطوح فلزی مانند دستگاه ها و ابزار و وسایل با روشهای زیر :

1- ابتدا اعمال لاک 811 (ضداسید و ضدسایش و آنتی باکتریال ) و سپس پاشش محلول نانو آنتی باکتریال دبکو هر یک ماه یکبار

2 – رنگ آمیزی با رنگ نانو آنتی باکتریال دبکو ( ضدسایش ، ضداسید ، جرم گریز و…)
و پاشش محلول نانو هر یک ماه یکبار

ح -منسوجات مانند لباس ، پرده ، ملحفه و… در دو روش پیشنهادی

1- جهت منسوجاتی که فقط نیاز به آنتی باکتریال شدن دارند پاشش محلول بیرنگ روی پارچه هر یکماه یک بار

2- جهت منسوجاتی که نیاز به آب گریز شدن همزمان با آنتی باکتریال شدن دارند اسپری نمودن محلول دوکاره هر دوماه یک بار روی پارچه

خ – بندهای بین کاشی یا سرامیک (بیشترین میزان آلودگی در این قسمت هاست )

جهت این قسمت دو ماده نانو پیشنهاد میشود :

1- پاشش محلول نفوذگر دوکاره ( آب گریز و آنتی باکتریال ) هر دوماه یکبار

2- ایجاد لایه ضدآب و آنتی باکتریال با پودر نانو

د – جهت سطوح شیشه ای پاشش محلول بیرنگ آب گریز و آنتی باکتریال

ذ – جهت کاغذهای مورد مصرف دو روش پیشنهاد میشود :

1- پاشش محلول آنتی باکتریال

2- پاشش محلول دوکاره (آب گریز کننده و آنتی باکتریال )

ر – جهت سطوح سنگ دیوار در دو روش پیشنهادی :

1- چنانچه نوع سنگ جذب آب دارد ، پاشش محلول دوکاره آب گریز کننده و آنتی باکتریال هر سه ماه یکبار

2 – چنانچه نوع سنگ جذب آب ندارد (گرانیت ، چینی و…) پاشش محلول نانو آنتی باکتریال هر یکماه یکبار

ز – جهت سطوح سنگ کف ساختمان پاشش محلول نانو آنتی باکتریال هر یکماه یکبار

- - - - - - - - - - - - - - - - -

اشتراک گذاری: