• تلفن: 09127606716
  • ایمیل: debco200[@]yahoo.com
  • ساعت کار: 08:00-17:00
جست و جو
Generic filters

فوق روان کننده نانویی zn

معرفی محصول :

فوق روان کننده های گروه ZN بر پایه نفتالین وفرمالدئید اصلاح شده تولید و در دو شکل مایع وپودر در انواع معمولی ودیر گیر عر ضه میگردد

موارد مصرف:

مزایا:

روش ومیزان مصرف:

مایع: به میزان 5/0 الی 5/2 در صد وزن سیمان در حین ساخت بتن به آن اضافه شده به مدت 1 الی 2 دقیقه تا ایجاد مخلوطی همگن ویکنواخت مخلوط شود

پودر : به میزان 2/0الی 1 در صد وزن سیمان به مصالح خشک اضافه میشود.

اشتراک گذاری: