21
جولای

روان کننده ZSP-1

روان کننده ZSP-1

معرفی محصول :

این روان کننده یک روان کننده عمومی جهت کاهش  آب مصرفی وایجاد روانی بیشتر در بتن میباشد این روان کننده قادر به کاهش 12% آب مصرفی وافزایش مقاومت بتن بوده و همخوانی مناسبی با میکرو سیلیس داشته  وبرای ساخت بتن  های حاوی میکرو سیلیس توصیه میگردد.

موارد مصرف:

  • کلیه کارهای بتن ریزی
  • بتن ریزی با پمپ در ارتفاع
  • سازه های بتنی مسلح
  • فوند اسیون ماشین الات ، سقف و ستون

مزایا:

  • افزایش کارایی و دوام
  • افزایش روانی بدون نیاز به افزودن آب اضافی
  • افزایش مقاومت های فشاری وخمشی
  • صرفه جویی در زمان اجراء و کاهش هزینه های بتن ریزی

روش ومیزان مصرف:

  • به میزان 2 الی 3 درصد وزن سیمان در حین ساخت بتن به آن اضافه شده ، به مدت 1 الی 2 دقیقه تا ایجاد مخلوطی همگن و یکنواخت مخلوط میشود .

توجه : این روان کننده با سیمان تیپ 5 (ضد سولفات) سازگاری نداشته و مصرف بیش از5/0 در صد آن باعث افزایش شدید زمان گیرش ودر مواردی عدم گیرش خواهد شد.