محلول ضدعفونی کننده کشاورزی نانو 2

محلول ضدعفونی کننده کشاورزی نانو 2

تولید شده برپایه نانو فناوری
ترکیبات:هیدروژن پراکساید(نانو ذرات‌ ۵۰۰میلی گرم در لیتر)
بدون رنگ،بو،طعم و کف
ضدعفونی کننده اکولوژیک بر پایه نانو ذرات و اکسیژن فعال
این محلول پایدار با قدرت اثربخشی بسیارزیاد جهت مبارزه با میکروارگانیسم ها انواع باکتریها کپک ها مخمرها انگل ها و ویروسها و آفاتی از قبیل نماتدها در محیط های کشاورزی گلخانه ها سالنهای قلمه زنی و ضدعفونی نمودن انواع میوه ها، ابزارآلات و لوازم کاشت،دستگاههای سورتینگ،انبارها و…کارآیی و استفاده لازم را دارا می باشد.

مزایای استفاده:
۱.نابودی میکروارگانیسم ها در محیط کار،مزرعه،گلخانه،سیلوها و انبارهای محصولات کشاورزی و همچنین میوه ها و…
۲.عدم تکثیر میکروارگانیسم ها در گیاه و جلوگیری کننده از شیوع بیماریهای گیاهی و در نهایت افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی.
۳.عدم وجود باقیمانده محلول ضدعفونی در محصولات زراعی و باغی.
۴.دوستدار محیط زیست و تجزیه آن در محیط به عناصر بی خطر.
۵.جلوگیری از ایجاد رسوب و تشکیل جلبکها در سیستم های آبیاری.
۶.فاقد ترکیب حلقوی و حلال های نفتی الدوئیدها هالوژنها.
۷.قابل استفاده در phهای مختلف و انواع دما.