27
مارس

ژل میکروسیلیس دبکوپاک

ژل میکروسیلیس دبکوپاک  یا میکروسیلیکا (مکمل بتن و‌ملات )   ژل میکروسیلیس یا میکروسیلیس ژل شده یا مکمل بتن و ملات نوعی افزودنی  اصلاح شده پیشرفته بر پایه روانسازهای بتن، ‌میکروسیلیس، سیلیس و الیاف...

ادامه مطلب