25
سپتامبر

ژل های میکروسیلیس دبکوپاک

                ژل میکروسیلیس یا دوده سیلیسی ذرات بسیار ریزی هستندکه دارای ساختاری آمورف(غیربلوری) هستند. همچنین بعنوان یک محصول فرعی(by product) از تولیدات...

ادامه مطلب