30
آذر

رزین بی رنگ ضد جلبک

پوششی است بیرنگ برپایه حلال که با ایجاد لایه ای نامرئی روی سطوح (خصوصا روی رنگ استخری دبکو ) ، مانع  رشد و چسبیدن خزه و جلبک و مانع...

ادامه مطلب