زودگیر بتن

30
آذر

دیرگیر بتن

 دیرگیر بتن دبکو معرفی محصول: دیر گیر بتن ماده ای پودری شکل است که با تأثیر مستقیم روی هیدراسیون سیمان گیرش آن را حداقل به مدت یک ساعت به...

ادامه مطلب
30
آذر

زودگیر بتن

 زودگیر بتن دبکو زودگیر بتن با اجزاء سیمان وارد واکنش شیمیایی شده و با سرعت بخشیدن به هیدراتاسیون سیمان زمان گیرش بتن را به نصف کاهش می دهد. موارد...

ادامه مطلب