20
دسامبر

کنیتکس نانو دبکو

پوششی زیبا با چسبندگی بالا( عدم پوسته شدن و ترک خوردن ) و خاصیت  100%  ضدآب که میتواند بجای عایقها روی دیوار جانبی و نما اجرا شود . بسته...

ادامه مطلب