30
آذر

عایق سرما و گرما و صدای کاهگلی

عایق سرما و گرما و صدای کاهگلی ملاتی خشک و کاملاً شبیه به کاهگل طبیعی ولی با خصوصیات عایق حرارتی و صدا و مقاوم در برابر رطوبت کاربرد :...

ادامه مطلب