29
سپتامبر

عایق فشار منفی دبکوپاک

عایق های فشارمنفی دبکوپاک عایق زیرزمین های نمناک، طبقات فشار منفی ، مخازن دفنی، چاله آسانسور و… این عایق که هم بصورت پودر و هم ژل ارائه میشود جهت...

ادامه مطلب