02
مرداد

فوق روان کننده نانویی دبکو

فوق روان کننده نانویی دبکو کد محصول : 40 مورد استفاده در بتون ریزی پیشرفته که دارای شبکه های آرماتوری بسیار پیچیده را دارند. این افزودنی در نازکترین قالب...

ادامه مطلب