07
فروردین

نانو نقره کلوییدی دبکوپاک

نانو نقره کلوییدی دبکوپاک *تنها نانو نقره برای  تولید ماده ضدعفونی با  ماندگاری ۳ ماهه* انواع نانو نقره : -نانو نقره کلوییدی پایه گیاهی ۱۰۰درصد ایمن -نانو نقره کلوییدی...

ادامه مطلب