07
فروردین

نانو چوب دبکوپاک

نانو چوب دبکوپاک مقاوم سازی  چوب طبیعی در برابر آب ، آفتاب فشار ، سایش ، اسید و… چوب  علیرغم قابلیت های زیاد( سبک ، دردسترس بودن بخصوص در...

ادامه مطلب