31
مه

یکبار آبیاری برای چند هفته با سوپرجاذب دبکوپاک

پرلیت سوپرجاذب دبکوپاک بهترین راهکار برای رفع بحران کم آبی پرلیت سوپر جاذب نوعی سنگ آتشفشانی بینظم، غیر متبلور و بیشکل با فرمول شیمیایی  SiO2  است که در ساختار...

ادامه مطلب