20
دسامبر

کاهگل 100% طبیعی سخت و مقاوم در برابر رطوبت

کاهگل ۱۰۰درصد طبیعی سخت و  مقاوم دربرابر رطوبت برپایه  نانو* کاه طبیعی و خاک کاملا طبیعی که با  ترکیب نانو پودرها ترکیب شده و پس از ترکیب با آب...

ادامه مطلب