12
آذر

دستوالعمل و راهنمای محافظت از  دربهای چوبی حمام و سرویسها با پوشش بیرنگ ضداسید و ضدآب

 

دستوالعمل و راهنمای محافظت از  دربهای چوبی حمام و سرویسها با پوشش بیرنگ ضداسید و ضدآب دبکوپاک

 

دربهای چوبی و بطور کلی هر گونه قطعه چوبی که در مجاورت رطوبت و اسید قرار گیرد ( مثل درب سرویس و حمام که ترشحات آب و جوهرنمک و وایتکس باعث پوسیدگی چوب میشود ) جهت محافظت از درب چوبی حمام و سرویس ،  در برابر رطوبت و ترشحات جوهر نمک و وایتکس و میکروب‌ها ،  میتوانید مایع بیرنگ ۹۱۱ دبکوپاک پادنار را ،در لایه ای نازک  روی درب چوبی اجرا نمایید

 

مقدار مصرف مایع بیرنگ ۹۱۱ دبکوپاک پادنار ، برای یک درب معمولی بستگی به میزان جذب چوب ، حدود یک‌ لیتر است

 

روش اجرای مایع بیرنگ ۹۱۱ دبکوپاک : کافیست باقلم مو یا پیستوله محافظ چوب ۹۱۱ دبکوپاک را در لایه ای نازک ( فقط یکدست ) روی درب چوبی اجرا نمایید

زمان سخت شدن محافظ چوب ۹۱۱ دبکوپاک حدود ۵ ساعت است