12
آذر

دستورالعمل رفع نشتی از سرویس های بهداشتی و حمام ، استخر و هر نوع سطحی که کاشی و سرامیک شده است

 

دستورالعمل رفع نشتی از سرویس های بهداشتی و حمام ، استخر و هر نوع سطحی که کاشی و سرامیک شده است :

 

ابتدا از اینکه نشت آب از لوله ها نیست مطمئن شوید و چنانچه اطمینان پیدا کردید که نشت آب از کاشی وسرامیک  کف  یا بدنه هست به شرح زیر اقدام نمایید

 

بندهای کاشی را با درزگیر دوجزیی (پودر بندکشی ضدآب واسید الیافدار دبکوپاک پادنار همراه با مایع نانو مخلوط نمایید تا حالت خمیری پیدا کند)  و با این خمیر ،درزها را پر کنید)

مقدار مصرف این درزگیر دوجزیی دبکوپاک پادنار  ،بستگی به ابعاد کاشی و سرامیک متفاوت خواهد بود و حدود ۳۰۰گرم در هر متر مربع است

اگر دوام بیشتر و طولانی تری میخواهید روی بندها را با مایع بیرنگ ضدآب وضداسید ۹۱۱  پوشش دهید