14
فروردین

واگذاری فرمول ساخت و تولید

واگذاری فرمول ساخت و تولید

 

فقط به تولید کنندگان و کارآفرینان و متقاضیان کسب و کار بصورت رایگان

 

۱-فرمول رایگان ساخت و تولید محلول ضدعفونی کننده نانو

 

۲-فرمول رایگان ساخت و تولید کاهگل ضدآب  نانو

 

۳-فرمول رایگان ساخت و تولید عایق حرارتی

 

۴-فرمول رایگان ساخت و تولید آبگریز نانو

 

۵-فرمول رایگان ساخت و تولید چسب کاشی پودری

 

۶-فرمول رایگان ساخت و تولید چسب بتن آبگریز نانو

 

۷-فرمول رایگان ساخت و تولید رزین نانو براق کننده

 

۸-فرمول رایگان ساخت و تولید ترمووود نانو

 

۹-فرمول رایگان ساخت و تولید پوشش ضدحریق

 

۱۰-فرمول رایگان ساخت و تولید عایق صوتی ملاتی

 

۱۱-فرمول رایگان ساخت و تولید پانل عایق صدا

 

۱۲-فرمول رایگان ساخت و تولید عایق رطوبتی دوجزیی

 

 

 

متقاضیان فرمول رایگان لطفا شهر خود را و امکانات و توانایی تولید خود را و نام فرمول مورد تقاضا را به شماره زیر فقط بصورت پیامک ارسال نمایند

 

09216637652